Forskning

Vi samarbetar med en nobelpristagare.

Professor Barry Marshall fick Nobelpriset 2005 för upptäckten av magsäcksbakterien Helicobacter pylori. Infektion med bakterien, i samverkan med andra faktorer, som rökning och en kost med hög salthalt, bidrar till en ökad risk för utveckling av magsäckscancer.

Det stora problemet med magsäckscancer är att det är mycket svårt att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede. Ungefär 80 % av patienterna som får sin diagnos har en cancer som redan kommit till ett sent stadium. Behandlingen har då tyvärr låg chans att lyckas.

Det internationella forskningsprojekt vi stöder har som mål att finna nya sätt att upptäcka magsäckscancer på ett tidigt stadium, med ett blodprov.

Genom ditt samarbete med oss och den forskning vi stöder har vi alltså chans att förbättra upptäckt och behandling av magsäckscancer.

Barry J Marshall, Nobelpristagare i medicin 2005