Om magsäckscancer

Magsäckscancer är en av de vanligare cancerformerna i världen. Det gällde tidigare också i Sverige, men här – liksom i de flesta rika länderna i världen – har sjukdomen minskat sedan 1960-talet. Trots minskningen drabbas i Sverige nästan 1000 personer per år av sjukdomen.

Symtom

Sjukdomen ger oftast inte tydliga symtom i det tidiga skedet. Oftast är symtomen diffusa, och desamma som vid lindrigare och mycket mer vanliga sjukdomar, som t.ex. magkatarr eller magsår. Om man har något eller några av de s.k. alarmsymtomen finns det en viss risk att man drabbats av sjukdomen, och då bör man söka läkare. Till alarmsymtomen hör: plötslig viktminskning, blödning (blodkräkning eller svart avföring), motvilja mot att äta, svullen buk, illamående och kräkningar.

För mer omfattande information, se t.ex. http://www.cancerfonden.se/om-cancer/magsackscancer.

Orsaker

Magsäckscancer orsakas av genförändringar (mutationer) i magsäcken som gör att vissa celler delar sig och blir fler och fler utan att hållas i chack av den kontroll och de olika regleringsmekanismer som finns i kroppen. För att en cell i magsäcken ska bli till en cancercell krävs flera olika genförändringar i samma cell. Därför tar det mycket lång tid innan en cancer utvecklas, och det är mycket ovanligt att unga personer drabbas av magsäckscancer. Det finns faktorer som man vet med säkerhet ökar risken för utveckling av magsäckscancer, och de faktorerna är framför allt rökning och infektion med magsäcksbakterien Helicobacter pylori.

Kan man minska risken att drabbas?

Som med de flesta cancersjukdomar går det inte att helt bli kvitt risken att drabbas av magsäckscancer. Det finns bara ett säkert sätt som man själv kan påverka risken att drabbas, och det är att undvika rökning. Eventuellt kan man också minska risken att drabbas genom att äta mycket färsk frukt och grönsaker, och genom att undvika att äta kraftigt saltad mat.