Om oss

Vi finns till för att bidra till mer forskning om magsäckscancer.

Tyvärr är magsäckscancer förbisedd när det gäller forskningsfinansiering, både nationellt och internationellt. I Sverige orsakas drygt 3 % av dödsfallen i cancer av magsäckscancer. Cancer-fonden, som är den största och viktigaste bidragskällan för cancerforskningen i Sverige, ger ca 1 % av sina anslag under 2015 till forskning om magsäckscancer.

Internationellt är anslagen till forskning om magsäckscancer också eftersatt – se bilden till höger, som visar internationell forsknings-finansiering till olika cancerformer, i förhållande till antalet dödsfall i världen.

Insamlingsstiftelsen Forskare mot Magsäckscancer har inte som mål att konkurrera med Cancerfonden när det gäller att vara den organisation som bidrar med mest stöd till cancerforskningen i Sverige.

Vi finns till för dig som vill bidra till forskningen om just magsäckscancer.

Stiftelsen jobbar ideellt och har låga administrationskostnader. Sedan grundandet av stiftelsen har samtliga administrationskostnader bekostats av ”öronmärkta” donationer från styrelsemedlemmar eller andra som önskat bidra till just administrationskostnader. De medel du som givare donerar kan alltså i mycket hög grad komma forskningen direkt till del.