Stöd från företag

Du som är företagare och gärna vill stödja vårt arbete, kontakta oss på info@magsackscancer.se, så arbetar vi gemensamt fram ett upplägg som passar just din verksamhet. Vi arbetar för att skapa mervärde för både dig och oss, t.ex. genom att en forskargruppsledare kommer till ditt företag och berättar om cancerforskningen för dina anställda och/eller dina kunder.