Donation till minne av Bertil Bystedt

Stiftelsen har fått en donation till minne av Bertil Bystedt. Tack vare den generösa donationen kan stiftelsen finansiera lönekostnader för en postdok-forskare i Göteborg, Malin Östensson.

Bertil Bystedt föddes i Ångermanland, nära Höga kusten. Han sökte sig dock till Stockholm och utbildade sig där vid Kungl. Musikhögskolan till musikdirektör och violinpedagog. Han var en utpräglad konstnärssjäl, men valde bredare utbildningar än solistens och fann också stort utbyte i pedagogens roll, bl.a. som rektor i kultur/musikskolor och dirigent för körer och orkestrar. De sista 40 åren levde och verkade han i huvudsak i Stockholmsregionen.

Under hela livet var hans attityd ödmjuk och nyfiken visavi det livslånga lärandet och utvecklandet, såväl i yrkesrollen som att vara människa. Ett citat han ofta hänvisade till var:                             

”Ju mer man vet, desto mer inser man hur lite man egentligen vet.”

Bertil Bystedt var älskad av sin familj, sin släkt och sina många vänner. Hans personlighet var drömmarens, men också humanistens som såg och uppmuntrade potentialen hos alla han mötte.

Sjukdomen kom endast delvis som en överraskning, en moster till honom och hennes dotter hade båda avlidit i magsäckscancer redan före 60 års ålder. Kort efter diagnosen opererades han och förklarades frisk, men efter ett år upptäcktes en ny tumör, närmare ryggraden och inoperabel. De sista månaderna var mycket krävande, men han hoppades ändå – ”Kanske kan jag resa till Italien en sista gång!

En propp i ena lungan blev dödsorsaken, som dock förkortade hans lidande. Han avled 75 år gammal, 15 månader efter det att den första tumören hade upptäckts.

Om vår donation kan bidra till att föra forskningen kring magsäckscancer framåt blir förlusten av honom mindre tung att bära ” – Ulla Bystedt med familj.