Bidra till forskningen

Vi samarbetar för att kämpa mot magsäckscancer – tillsammans kan vi bidra till att skapa metoder för att upptäcka sjukdomen vid ett tidigt stadium.

Alla donationer går till att stödja ett internationellt högklassigt forskningsprojekt som har som syfte att ta fram ett blodprov som kan avslöja förekomsten av magsäckscancer på ett tidigt stadium.

Med tidigare donationer har vi bidragit till att bekosta viktig infrastruktur samt provinsamlingsmaterial hos forskargruppen i Nicaragua, vilket varit avgörande för att kunna samla in mycket betydelsefulla patient-prover till forskningsprojektet.

De donationer vi nu får in kommer att gå till finansiering av lönen för ytterligare en högkvalificerad forskare (s.k. ”postdoc”) vid forskargruppen i Göteborg.

Bidra med en donation till bankgiro 660-6032. Ange gärna ditt namn och din e-postadress på inbetalningen så att vi kan skicka ett tack till dig, och du får då också vårt nyhetsbrev med regelbunden information om forskningsprojektet.

Hjälp oss

 kr. 
Personal Info

Donation Total: 250 kr.